Giới thiệu về tài khoản ngân hàng mới

 

Vui lòng lưu ý vì tài khoản trước đây của chúng tôi đã bị đóng băng do khoản thanh toán từ Khu vực Trọng tài, chúng tôi sẽ sử dụng tài khoản sau kể từ bây giờ:

Ngân hàng : BANK OF CHINA HEBEI YUDONG SUB CHI NHÁNH

Địa chỉ ngân hàng: SỐ 78 JIANHUA SOUTH STREET, SHIJIAZHUANG HEBEI TRUNG QUỐC

Số tài khoản: 100480927210

SWIFT: BKCHCNBJ220

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HEBEI JINGCU.

 

 

 


Thời gian đăng: 08-01-2021