Ôxy

 • DIN Bellows Seal Globe Valve

  Van cầu con dấu DIN Bellows

  Tiêu chuẩn
  Thiết kế & sản xuất: DIN 3356, BS 1873
  Kiểm tra thử nghiệm: DIN3230, BS EN12569
  Kích thước mặt đối mặt: DIN3202, EN558-1
  Kích thước cuối mặt bích: DIN2543, DIN2544, DIN2545, EN 1092-1

  Đặc điểm cấu trúc
  1. con dấu kép, hiệu suất đáng tin cậy hơn;
  2. chỉ báo vị trí thang máy, trực quan hơn;
  3.Lực cản dòng chảy nhỏ, giảm áp suất thấp.

 • DIN Gate Valve

  Van cổng DIN

  Tiêu chuẩn
  Thiết kế & sản xuất: DIN 3352, BS EN 1984
  Kiểm tra thử nghiệm: DIN3230, BS EN12569
  Kích thước mặt đối mặt: DIN3202, EN558
  Kích thước cuối mặt bích: DIN2543, DIN2544, DIN2545, DIN2546, EN 1092-1

 • DIN Swing Check Valve

  Van một chiều DIN

  Tiêu chuẩn

  Thiết kế & sản xuất: DIN 3840, BS EN 1868
  Kiểm tra thử nghiệm: DIN3230, BS EN12569
  Kích thước mặt đối mặt: DIN3202, EN558
  Kích thước cuối mặt bích: DIN2543, DIN2544, DIN2545, DIN2546, EN 1092-1

 • DIN Lift Check Valve

  Van kiểm tra thang máy DIN

  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế & Sản xuất: DIN EN 12516-1, BS EN 12516.1, BS EN 1868, EN12569
  Kích thước mặt đối mặt: DIN EN558.1, BS EN 558-1
  Kích thước kết thúc mặt bích: BS EN 1092-1, DIN EN1092.1
  Kích thước cuối BW: EN12627
  Kiểm tra & Kiểm tra BS EN 12266, DIN N12266.1

 • DIN Globe Valve

  Van cầu DIN

  Tiêu chuẩn
  Thiết kế & sản xuất: BS 1873, BS EN 558-1
  Kiểm tra kiểm tra: DIN3230
  Kích thước mặt đối mặt: DIN3202, EN1092-1
  Kích thước cuối mặt bích: DIN2543, DIN2544, DIN2545, DIN2546, DIN2547, DN2548